Disclaimer

Aan de inhoud van deze webshop kunnen geen rechten worden ontleend. Design wijzigingen voorbehouden. Kleine kleur afwijkingen met het werkelijke product kunnen voorkomen. Alleen het werkelijke product is bindend. Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze webshop aanvaarden noch Wesco International B.V., noch Westermann & Co. GmbH. aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze webshop. 

Alle rechten zijn voorbehouden aan Westermann & Co GmbH te Arnsberg - Duitsland. Het is niet toegestaan gegevens, foto's - zelfs kleine delen daarvan - van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Westermann & Co GmbH te Arnsberg of in hun naam door Wesco International B.V. Reproductie van foto's en logo's die gebruikt worden op de Wesco international homepage, de wesco-shop.nl homepage  of de Wesco.de homepage is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming. Het copyright voor deze foto's en logo's behoren exclusief aan Wesco.